Aanbevolen door eenPassiefInkomen.nl

Ga naar: BrandNewDay


BrandNewDay biedt verschillende producten aan om aan je vermogen te bouwen op de lange termijn. Dit zijn voornamelijk beleggingsrekeningen en pensioenrekeningen. Op deze manier kun je zelf je pensioen aanvullen of als ZZP’er je eigen pensioen kunt regelen.

Mijn ervaring met BrandNewDay

Zelf regel ik mijn pensioen via BrandNewDay. In de tijd dat ik alleen nog ZZP’er was heb ik hier maandelijks geld ingestopt voor een pensioen later. Op dit moment ben ik in loondienst (gedeeltelijk) en gebruik ik BrandNewDay om mijn pensioen aan te vullen voor zover de jaarruimte dit toelaat.

Ga naar: BrandNewDay